כיצד לצמצם את חיובי המים של נכסי הרשות?

שיתוף באמצעות

signe égal calculatrice sous la loupeהקמת תאגידי המים, יצרה מציאות חדשה בה המים הנצרכים ע"י הרשות וגורמיה מחוייבים ע"י התאגיד בתעריפים גבוהים. החשיבות שבניהול משק המים של הנכסים העירוניים הולכת וגדלה ככל שמספר הנכסים העירוניים עולה. חיובי המים עשויים להגיע אף לחיובים של מאות אלפי ש"ח בשנה. להלן מספר נושאים למחשבה ופעולות לביצוע שיעזרו לכם לנהל את צריכת המים העירונית באופן יעיל וחסכוני:

1. מיפוי כלל הנכסים העירוניים- לצורך שליטה בכלל הנכסים, יש לבצע מיפוי קפדני באמצעות הנתונים המופיעים במערכת המידע של הנכסים העירוניים- מיקומם של הנכסים, השימושים שנעשים בהם,שיוך המד לסעיף תקציבי/ מחלקה,  ניתוח מערכות המדידה- קוטר המד,סוג המד,מצב המד העדכני, תאריך התקנת המד וכד', סיכום נתוני צריכות קודמות- האם נעשו קריאות בהערכה, האם הקריאות תואמות את השימוש שנעשה בנכס וכד'.

2. ביצוע סקר נכסים עירוניים- שליחת אנשי שטח מומחים למערכות מדידה שיבחנו את נכונות הפרטים המופיעים במערכת המידע, יאתרו נכסים שלא מופיעים במערכת וישללו נכסים שאינם קיימים, מיפוי טיב מערכות הצנרת, רישום ותיעוד באמצעות צילום של מערכות המדידה בשטח, התאמת סוג המד ומיפוי הצנרת בנכס לשימושים ולהיקף הצריכה בנכס.

3. יצירת מנגנוני בקרה של המשתמשים בנכס- באמצעות העברת חלק מהאחריות לניהול המים למשתמשים בנכסים (מנהלי בתי ספר, מנהלי מחלקות ברשות וכד'), ניתן לצמצם באופן משמעותי את צריכת המים באופן פרטני לכל נכס ובאופן כולל לנכסי הרשות. מומלץ ליצור מנגנון המתגמל את האחראים על כל הצלחה בהשגת היעד.

4. התקנת מערכת קר"מ למדי המים בנכסים העירוניים- התקנת מדי קריאה מרחוק תאפשר לרשות שליטה ברמה גבוהה על איתור נזילות וצריכות חריגות, ותסייע לבדיקה ואישור חשבונות המים שיגיעו מתאגיד המים. במידה ולא מותקנת מערכת קר"מ מומלץ לבצע קריאה בפועל של מדי המים בנכסים העירוניים מידי תקופה

5. בדיקת חיובי המים התקופתיים- ברשויות בהן לא מיושמת ההמלצה מסעיף 4, מומלץ לבצע בדיקה מידי תקופה בה ייבחנו הפרמטרים הבאים: סוג הקריאה (רגילה/הערכה) ומצב המד, תאריך הקריאה, מספר ימי הקריאה, השוואת הקריאה הנוכחית לקריאה מתקופות קודמות או מתקופה מקבילה, תוספות לחיוב- במידה והיו כאלה, תאריך התקנת המד, בחינת הצריכה אל מול השימוש בנכס לדוגמא: בבריכה עירונית הצריכה בחורף אמורה להצטמצם באופן דרסטי, בבתי ספר הצריכה בחודשים יולי-אוגוסט צריכה להיות קטנה יותר וכו'.

6. דיווח ובקרה למנהלי האגפים/מחלקות הרלוונטיים- דיווח עקבי תקופתי מתחילת שנת הכספים למנהלי המחלקות על צריכות המים של הנכסים שבתחומי אחריותם ועל אופן עמידתם ביעדי התקציב שהוגדרו להם תסייע למנוע חריגה משמעותית בסוף שנת הכספים.

 רוצה לוודא כי התהליך מנוהל ומבוקר באופן יעיל גם אצלך ברשות?

 [maxbutton id="5"]

למידע , הדרכות, טיפים ולהתייעצות נוספת ניתן לפנות אלי ואשמח לעזור

חגי עמרני
hagai.amrani@gmail.com
052-8878200

שיתוף באמצעות