ניתוח וטיוב מסדי נתונים

מערכת המידע העירונית הינה מאגר ידע עצום שבאמצעות ניהול נכון וחכם תסייע בידי הרשות למיקסום הכנסות, ייעול תהליכי עבודה ושליטה.

מערכת המידע זקוקה לתחזוקה שוטפת הנעשית באמצעות טיוב נתוני מערכת המידע, בניית דוחות מובנים תקופתיים , שימוש בתוכנות עזר לאיתור נתונים חריגים במערכת המידע ועוד. כמעט כל מידע ניתן לשליפה ולשימוש במערכת המידע שברשותכם, אשמח לעזור לכם לאתר את הצרכים שלכם ואף לענות עליהם.

פרוייקטים לדוגמא:

בניית דוחות מובנים– לכל רשות יש את הצרכים המיוחדים שלה בניהול מערכת המידע. ניתן להציג דוחות רבים בחתכים שונים כגון: דוחות גביה לפי חתכים, פילוח פעילויות אכיפה ויעילותן ועוד.  שליפת המידע והצגתו בדוחות מובנים מחייבת הבנה עמוקה במבנה מסד הנתונים, מקצוענות וניסיון בתחום הגביה ויכולת המחשה והפשטה של הנתונים באופן הברור והיעיל ביותר.

טיפול בדואר חוזר– הטיפול בדואר החוזר הינו תהליך מורכב הגוזל משאבים רבים, אך תרומתו לרשות המקומית משמעותית בכמה אופנים: חיסכון בעלויות הדיוור, ייעול הליכי הגביה והאכיפה חיסכון בניירת ושעות עבודת הפקיד. קביעת התהליך מצריכה ידע מעמיק בלשון חוק עדכון כתובות עם ניסיון מעשי בתחום. הפתרון ניתן הן ברמת נהלי העבודה במחלקה והן בביצוע הטכני במערכת המידע.

טיוב נתוני כתובות במערכת המידע- כתובת הנכס או כתובת המשלם אינן מופרדות לרחוב/ מספר בית/ מספר כניסה? טיוב נתוני הכתובות הינו תהליך שהתועלת ממנו נראית כמעט בכל סוג של דוח סטטיסטי שנרצה להפיק בעתיד או במידה ונרצה לבצע פעולה כוללנית על אוכלוסיה שעונה על חתך מסויים.