פרוייקטים מיוחדים

פרוייקטים בתחום הבילינג

ניהול ובקרה על חיובי המים של נכסי הרשות

בקרה, מעקב ופיקוח אחר חיובי המים של הרשות המקומית מול תאגיד המים המקומי. ייעול וצמצום צריכת המים בנכסי הרשות.

דואר חוזר

טיפול בדואר חוזר בהתאם לכללים שנקבעו בחוק עדכון כתובות. איתור כתובות עדכניות, מניעת הוצאות דיוור מיותרות.

הקמת מחלקות גביה עצמאיות

ליווי בתהליך ההקמה, קביעת נהלי עבודה,איתור הכשרת והדרכת העובדים.

אכיפת גביה

ניהול אכיפת החייבים בהתאם להנחיות היועמ"ש. מיפוי סטטוס הטיפול בחייבים ברשות, איתור חובות לטיפול מיידי, רישום חובות מסופקים וטיפול במחיקת חובות.