חוזר 201403- שינוי מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה

שיתוף באמצעות

שלום רב,

לידיעתכם, בתאריך 26/03/2014, פורסם בספר החוקים חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136) הדן בשינוי מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית.

רקע
הוראות פקודת העיריות וחוק ההסדרים וכן הנחיות משרד הפנים בנושא הליך הגשת בקשה להעלאה חריגה בתעריפי הארנונה קובעים כי החלטת מועצת הרשות על שינוי הארנונה תתקבל לא יאוחר מתאריך ה-1 בדצמבר של השנה הקודמת לשנה בגינה מוטלת הארנונה. הבקשה אמורה להיות מוגשת לאישור שרי הפנים והאוצר רק בסוף פברואר של השנה אליה מתייחס השינוי. בשל מורכבות הבקשות ובשל העיכוב בטיפול בבקשות, נוצר מצב שבו האישור להעלאת הארנונה ניתן באיחור רב, מצב הגורם לחיובי ארנונה רטרואקטיביים המושתים על הנישומים.
התיקונים בחוק
1. שינוי תאריך אחרון לקבלת החלטה על הטלת ארנונה- התאריך האחרון לקבלת החלטה על הטלת הארנונה יתבצע בהחלטת מועצה שתתקבל עד לתאריך 1/7 לשנת הכספים הקודמת לשנה עליה מבוקש האישור. לדוג': אישור הטלת הארנונה לשנת 2015 יתקבל בישיבת מועצה שתתקיים לכל המאוחר בתאריך 30/6/2014 (עוד כ-3 חודשים) …

להמשך קריאת החוזר בפורמט PDF וצפייה בקבצים המצורפים, לחצו כאן 

downloadfile

 

עדכון זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בעדכון זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

בברכה,

חגי עמרני
hagai@amrani.co.il
052-8878200

שיתוף באמצעות