חוזר 201402- כפל ארנונה בדירות מגורים

שיתוף באמצעות

הנדון: תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(הוראת שעה), התשע"ד 2014-לעניין כפל ארנונה לדירות מגורים שאינן בשימוש

שלום רב,

לידיעתכם, בתאריך 8/1/2014, פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 בקובץ תקנות 7328 .

רקע

רשויות מקומיות מטילות מדי שנה ארנונה כללית על הנכסים שבתחומן, בהתאם לסיווג הנכס, לשימוש שלו ולמיקום שלו. אחת ההמלצות של ועדת טרכטנברג הייתה הטלת כפל ארנונה על דירות שאינן בשימוש, וזאת מתוך כוונה ליצור תמריץ לבעלי דירות אלה , להשכיר את הנכסים האלה או להשתמש בהם. בעקבות המלצות הוועדה, התקבלה החלטת ממשלה ששרי הפנים והאוצר יתקינו תקנות שיעגנו את הנושא באמצעות חקיקה בדמות הוראת שעה …

להמשך קריאת החוזר בפורמט PDF וצפייה בקבצים המצורפים, לחצו כאן 

downloadfile

 

עדכון זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בעדכון זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

בברכה,

חגי עמרני
hagai@amrani.co.il
052-8878200

שיתוף באמצעות