הארכת תחולת אכרזת המסים (גבייה)

שיתוף באמצעות

‏31/12/2013

 חוזר 201304

לכבוד

גזברים

 

הנדון: עדכוני חקיקה- הארכת תחולת אכרזת המסים (גבייה)

לידיעתכם, בתאריך 31/12/2013, פורסמה בקובץ תקנות 7319 הארכה לאכרזת המסים (גביה). בהתאם להחלטת שר האוצר, תחולת האכרזה תימשך עד לתאריך 31/12/2014,  ותקנה לרשויות המקומיות את הסמכות לפעול לפי הוראות פקודת המסים (גביה), בהתאם לכללים שפורטו באכרזת המסים (גביה).

להורדת החוזר בפורמט PDF בצירוף לשון החוק, לחצו כאן 

downloadfile

בברכה,

חגי עמרני

ייעוץ מוניציפלי

052-8878200

 

 

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.


שיתוף באמצעות