עדכון טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014

שיתוף באמצעות

‏29/12/2013, ‏

לכבוד

גזברים

הנדון: עדכון טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014

לידיעתכם, בתאריך 26/12/2013, פורסמו בקובץ תקנות 7315, תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ד-2013 בהן עודכנה התוספת הראשונה (תקנה 2(א)(8)), קרי גובה ההכנסה החודשית על פיה נקבע שיעור ההנחה בהתאם לתקנה 2(א)(8) (מבחן הכנסה).
לתשומת לבכם, ככל הנראה חלה טעות סופר בגובה ההכנסה המופיעה תחת שיעור הנחה של 50% למשפחה המונה 8 נפשות נכתב 11,368 במקום 11,386.
כמו כן, יש לעדכן את תאריכי שנות הכספים המופיעים על גבי טפסי בקשת ההנחות בהתאם לתאריכים הרלוונטיים לשנת הכספים 2014.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
מצ"ב לנוחיותכם טבלת ההנחות לשנת 2014 ולשון הוראת החוק.

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

 להורדת הקובץ בפורמט PDF, לחצו כאן 

downloadfile

 

בברכה,

חגי עמרני

ייעוץ מוניציפלי

052-8878200

 

 

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.


שיתוף באמצעות