כיצד ניתן להתמודד ולצמצם את תופעת הדואר החוזר?

שיתוף באמצעות

בשנת 2006, נכנס לתוקף "חוק עדכון כתובות", המחייב את הרשות המקומית להתעדכן בכתובות למשלוח דואר כפי שהן רשומות במשרד הפנים. יישום החוק, מציב מספר אתגרים הידועים לעוסקים במלאכה:

1. איזו כתובת יש לעדכן למשלמים בעלי מספר רב של נכסים?

2. במידה והדואר נמסר ליעדו לכתובת שאינה תואמת את הכתובת הרשומה במירשם האוכלוסין, האם יש לשנות את הכתובת?

3. כיצד יש לפעול במידה והדואר שנשלח לכתובת הרשומה במירשם האוכלוסין, לא הגיע ליעדו?

4. מהו המנגנון שיש לקבוע על מנת לוודא שאכן הרשות פועלת בהתאם לחוק?

5. כיצד ניתן לרתום את מערכת הגביה לצורך מעקב וניטור אחר הדואר החוזר?

רוצה לטפל בדואר החוזר במחלקת ההכנסות של הרשות ?

[maxbutton id="5"]

 למידע , הדרכות, טיפים ולהתייעצות נוספת ניתן לפנות אלי ואשמח לעזור

חגי עמרני
hagai.amrani@gmail.com
052-8878200

שיתוף באמצעות