איך גובים ארנונה בניגריה?

בתאריך 15/5/2014, נתכבדנו לערוך הרצאות לעובדי ציבור בכירים מניגריה, הנמצאים בתפקידי ניהול במשרד האוצר ובקרן עידוד התעשייה בניגריה. המפגש נערך בעיריית כפר סבא ובאדיבותה ותמיכתה הגדולה של הנהלת העירייה. ההרצאות הועברו במסגרת קורס "Effective Revenue Generation for States and Local Government Officials", שנהגה על ידי מכללת הגליל, מרכז המתמחה בהכשרת נציגי ממשלה …

כיצד לצמצם את חיובי המים של נכסי הרשות?

הקמת תאגידי המים, יצרה מציאות חדשה בה המים הנצרכים ע"י הרשות וגורמיה מחוייבים ע"י התאגיד בתעריפים גבוהים. החשיבות שבניהול משק המים של הנכסים העירוניים הולכת וגדלה ככל שמספר הנכסים העירוניים עולה. חיובי המים עשויים להגיע אף לחיובים של מאות אלפי ש"ח בשנה. להלן מספר נושאים למחשבה ופעולות לביצוע שיעזרו לכם …