7 פעולות להגדלת הכנסות הרשות באמצעות בקרת וניתוח מערכת הגביה

ניתוח מערכת הגביה הינו תהליך שנועד לבצע בחינה של נתוני מערכת הגביה, שינויים ופעולות שנעשים בה, תוך קביעת "כללי התנהגות" נאותים אשר כל חריגה מהן תצביע על ליקוי או תיקון שיש לבצע במערכת. באמצעות ניתוח זה ניתן לאתר חיובים לקויים,  נהלי עבודה ותהליכים שלא מבוצעים כמחוייב והתנהלות לא תקינה. המשמעות …