טבלת ציר באקסל- PIVOT TABLE

תפקידה של טבלת ציר הינה לבצע סיכומים/ ספירה/ ממוצעים ועוד פעולות חישוביות ופעולות סטטיסטיות על דוח המכיל כמות גדולה של נתונים. השימוש בטבלת הציר הינו מורכב ומכיל נדבכים רבים עליהם קצרה היריעה מלפרט במדריך זה. מטרת מדריך קצר זה הינה להציג את העקרונות של טבלת הציר, את השימושים שניתן לעשות …