כיצד ניתן להתמודד ולצמצם את תופעת הדואר החוזר?

בשנת 2006, נכנס לתוקף "חוק עדכון כתובות", המחייב את הרשות המקומית להתעדכן בכתובות למשלוח דואר כפי שהן רשומות במשרד הפנים. יישום החוק, מציב מספר אתגרים הידועים לעוסקים במלאכה: 1. איזו כתובת יש לעדכן למשלמים בעלי מספר רב של נכסים? 2. במידה והדואר נמסר ליעדו לכתובת שאינה תואמת את הכתובת הרשומה במירשם …