דצמבר 202012
 

בשיעור זה אתמקד במונחים בסיסיים באקסל, אסביר על ניווט בעזרת העכבר ובעזרת המקלדת ואופן שמירת הקבצים.