בקרת חברות גביה

שיתוף באמצעות

בקרת חברות גביה

רקע- מדוע יש לבצע בקרה על חברות הגביה

קיימים סוגים רבים של התקשרויות באמצעותן רשויות מקומיות מעסיקות חברות גביה, החל משלב הייעוץ ואספקת שירותי כוח אדם וכלה במיקור חוץ של ניהול מחלקות גביה כוללות. ההתקשרות עם חברת הגבייה מורידה מעמסה כבדה מעל כתפי הרשות בכמה מישורים ובחלק מהרשויות שיתוף הפעולה אף מוביל להצלחות ולהישגים רבים.

עם זאת, יש לזכור כי העסקת חברות הגביה איננה מעוגנת עדיין בחוק והנושא קיבל אישוש לאחרונה בבג"ץ 4113/13. על הרשות המקומית לוודא כי עובדי חברת הגביה אינם מעורבים בביצוע פעילויות בהן קיים חשש להפעלת שיקול דעת. הצעת החוק העומדת בפני אישור קובעת כי הרשות המקומית תפקח על חברת הגבייה המועסקת על ידה ותבקר את פעולותיה.

קיימת חשיבות רבה לקיומה של בקרה חיצונית על חברת הגביה וזאת ממספר סיבות:

  1. נייטרליות- ביצוע הבקרה נעשה לטובת הרשות ועל סמך קריטריונים שייקבעו מראש. לא קיים אינטרס להעלמת ממצאי הביקורת מהרשות. 
  2. מקצועיות- תחום הבקרה מצריך בקיאות רבה בעולם הידע והתוכן, ניהול תהליכים ושליטה מעולה במאגרי מידע.
  3. תיעוד הבקרה– אל הבקרות המבוצעות על ידי חברתנו נלווים תוצרים בדמות דוחות בקרה וסיכומי מבדקים
  4. ניסיון מצטבר– תחום הגביה הינו רחב וקיימות שיטות עבודה ומתודולוגיות בקרה רבות לביצוע הבקרה. הניסיון שרכשנו במהלך השנים האחרונות ברשויות רבות, מעצים את מגוון ומנעד הבקרות ומסייע לצמצם ככל הניתן כשלים בביצוע הבקרות.

שירותים הניתנים על ידי חברתנו בתחום זה

  • בקרת חברות גביה – בחינת ביצועי חברת הגביה, עמידה ביעדי חוזה ההתקשרות, הבטחת טיב ואיכות השירות, ביצועי גביה ואכיפה, בדיקת חשבונות עמלה.
  • סיוע בקביעת מנגנוני בקרה מיחשוביים– טיפול בהרשאות במערכות התיפעוליות, סיוע בבניית והפקת דוחות בקרה.
  • הכשרת אנליסטים ומפקחים לביצוע הבקרה
  • סיוע באכיפת החקיקה המתגבשת

שיתוף באמצעות