7 פעולות להגדלת הכנסות הרשות באמצעות בקרת וניתוח מערכת הגביה

שיתוף באמצעות

הגדלת הכנסות הרשות בכל התחומים- מיצוי פוטנציאל החיוב ומיקסום גביית החיובים הקיימים כגון: ארנונה, מים, היטלים, נכסים ועוד. קביעת יעדי תקציב שנתי-סיוע בקביעת יעדי חיוב וגביה בתחום ההכנסות העצמיות ברשות המקומית. הקמת מחלקות גביה עצמאיות- ליווי בתהליך ההקמה, קביעת נהלי עבודה,איתור הכשרת והדרכת העובדים.

ניתוח מערכת הגביה הינו תהליך שנועד לבצע בחינה של נתוני מערכת הגביה, שינויים ופעולות שנעשים בה, תוך קביעת "כללי התנהגות" נאותים אשר כל חריגה מהן תצביע על ליקוי או תיקון שיש לבצע במערכת. באמצעות ניתוח זה ניתן לאתר חיובים לקויים,  נהלי עבודה ותהליכים שלא מבוצעים כמחוייב והתנהלות לא תקינה. המשמעות הכספית של ניתוח מעין זה, הינה תוספת חיובים ותוספת הכנסות לרשות. להלן מספר קטן של דגימות שנתין לבצע במסגרת התהליך:

1.   בדיקת התאמת סוג הנכס לאיזור מיסים- ברשויות בהן צו המיסים קובע מדרג תעריפים בהתאם לאיזור או למיקום שבו מצוי הנכס, מומלץ לבחון את נכונות הסיווג באמצעות הפקת שאילתה שמטרתה להשוות בין כתובת הנכס או איזור המיסים בו הוא נמצא לבין סיווג הנכס.

2. בדיקת התאמת סוג המחזיק לשימוש בנכס- במערכת הבילינג  קיימי נתונים רבים שעשויים לסייע בקביעת השימוש שנעשה על ידי המחזיק לדוגמא: שלטים בהם מחזיק הנישום יעידו לרוב על שימוש עסקי שנעשה בנכס,

3. בדיקת ערכים חריגים בשדות משפיעי חיוב- תחשיב חיובי הארנונה הינו תהליך מורכב שנעשה על סמך הערכים המופיעים במספר שדות המשפיעים על החיוב כגון: גודל הנכס, סוג הנכס ועוד. מומלץ מאוד לבצע בדיקה שתאתר ערכים חריגים הגורמים לחיוב בחסר של הארנונה. להלן מספר דוגמאות בהן חיוב הארנונה יהיה מאופס או חסר: גודל הנכס שווה ל-0, סוג הנכס אינו מופיע בטבלת תעריפי הארנונה ברשות, נכסים עם הפסקת פעילות ועוד.

4. בדיקת מתן הנחות לזכאים- ניתן לבצע באמצעות הנתונים הקיימים במערכת הגביה בדיקות ושאילתות רבות בתחום ההנחות. מטרת הבדיקות הינה לבחון ערכים חריגים באופן עדכון ההנחה במערכת הגביה. אנסה להבהיר את הדברים באמצעות דוגמא פשוטה אך משמעותית בהתנהלות היומיומית של מחלקת הגביה: שוכרים הם אוכלוסיה מאתגרת במיוחד למעקב במחלקת הגביה, שוכר עשוי להגיע באמצע שנת הכספים עם חוזה לשנה, והוא אף זכאי להנחה במידה והוא עומד בקריטריונים שקבע המחוקק. שוכר אשר מקבל הנחה ייהנה ממנה עד לתאריך בו יחדל להחזיק בנכס או עד לתאריך סיום ההנחה כפי שהוא מעודכן במערכת הגביה. שאילתה מומלצת מאוד תהיה לבחון מהו תאריך סיום השכירות?  במידה ותאריך סיום ההנחה יהיה גדול מתאריך סיום השכירות, ייתכן כי ההנחה תמשיך להינתן לשוכר אף על פי שהוא אינו מחזיק בנכס בפועל, במקרה זה מי שייהנה מההנחה, שלא כדין, יהיו בעלי נכס שלא ממהרים להודיע על עזיבתו של השוכר, במיוחד אם הוא מקבל הנחה.

5.בדיקת התאמת סוג הנכס לגודל הנכס- ברשויות בהן צו המסים קובע מדרג תעריפים בהתאם לגודל הנכס, מומלץ לבחון את נכונות הסיווג באמצעות הפקת שאילתה שמטרתה להשוות בין גודל הנכס לבין סיווג הנכס. שאילתה זו מעלה ממצאים חריגים בעיקר בנכסים בהם נערכו תיקוני שומה לאורך השנים, אך בשל טעות אנוש לא תוקן הסיווג. ראוי לציין, כי רוב מערכות התוכנה, אינן מתריעות למשתמש על השינוי בסיווג שצריך לבצע בהתאם לשינוי בגודל הנכס.

6. בדיקת תקינות חיוב ארנונה מראש- חיובי הארנונה המשולמים מראש, בתחילת השנה ובמהלכה, נעשים ברובם ע"י סליקה אוטומטית ובחלק מהמקרים באמצעות פעולות יזומות של פקידי מחלקת הגביה. מומלץ מאוד לבדוק את תקינות השלמת החיוב ושלמות גביית הכספים בחשבונות אלה. הבדיקה תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון יתבצע ריכוז של כל החיובים והתאמתם למאפייני הנכס הרלוונטי(גודל נכס, סיווג הנכס, הנחה במונחים שנתיים), בשלב השני יתבצע ריכוז של כל התשלומים והתאמתם לחיוב הרלוונטי לנכס.

7. בדיקת תנועות כספיות חריגות- במהלך עבודתם השוטפת, מבצעים פקידי הגביה פעולות רבות, חלקן באמצעות תהליכים סדורים ואוטומטיים במערכת הגביה וחלקם באופן ידני. יכולת הפקיד לבצע פקודת יומן בתוכנות הגביה השונות היא כמעט בלתי מוגבלת וקיים צורך אמיתי לוודא כי לא נעשו טעויות ורישומים לא נכונים במערכת הגביה. ישנם חתכים רבים אותם ניתן לבצע במסגרת בדיקה זו, להלן מספר מצומצם מאוד של דוגמאות: ביצוע פעולות במערכת ללא הרשאה, ביצוע פעולות שמשמעותן הפחתת חיוב משמעותית, ביצוע פעולות שמטרתן גריעת או הוספת מזומן, ביצוע פעולות במערכת בעלות מאפיינים "חשודים"  ועוד.

רוצה לוודא כי התהליך מנוהל ומבוקר באופן יעיל גם במחלקת ההכנסות שלך?

[maxbutton id="5"]

למידע , הדרכות, טיפים ולהתייעצות נוספת ניתן לפנות אלי ואשמח לעזור

חגי עמרני
hagai.amrani@gmail.com
052-8878200

שיתוף באמצעות